Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Spolek při ZŠ Nedakonice

261157188/0300

Navigace

Obsah

Stránka

 • 1

Doporučení MŠMT na podzimní prázdniny


Mgr. Kateřina Burdová, 23. 10. 2020

Distanční výuka


Postup základní školy v případě výskytu nákazy COVID -19

 

Škola bude bezodkladně informovat zákonné zástupce žáků prostřednictvím elektronické žákovské knížky a webových stránek školy.

V případě, že bude ve škole nařízena karanténa, mohou nastat následující situace.

 1. Karanténa se týká pouze omezeného počtu žáků, kteří nepřekročí více než 50% žáků třídy, probíhá výuka normálním prezenčním způsobem. Žáci, kteří zůstávají doma, postupují stejně jako v případě nemoci.
 2. Karanténa se týká více než 50% žáků třídy, probíhá smíšená výuka. Docházející žáci se vyučují normálním prezenčním způsobem. Žáci, kteří zůstávají doma, přecházejí na distanční výuku. Tento způsob výuky může probíhat různými způsoby v závislosti na aktuálních a personálních možnostech školy.
 3. Pokud je v rámci karantény znemožněn přístup celé třídy či školy, přechází se na distanční způsob výuky.

Postup školy při distanční výuce

 

Zveřejňování podkladů pro distanční vzdělávání bude prostřednictvím webových stránek školy.

Do složek jednotlivých tříd bude zadáváno učivo. K zadávání učiva může být využita i aplikace Microsoft Teams.

Učivo bude zadáváno po jednotlivých dnech a podle rozvrhu, tak aby žáci přesně věděli, čemu se mají daný den věnovat. Důraz bude kladen zejména na hlavní předměty (Čj, M, Aj, Prv, Př, Vl)

K online hodinám byl žákům zřízen účet u Microsoft Teams, který si během následující distanční výuky vyzkoušíme.  V případě jakéhokoliv problému, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Pomocí aplikace Microsoft Teams budou moci žáci odevzdávat i některé vypracované úkoly.

NÁVOD NA PŘIPOJENÍ DO APLIKACE TEAMS

Doporučujeme připojení přes prohlížeče :          

 

 1. Na titulní straně ZŠ Nedakonice klikněte vpravo nahoře na záložku TEAMS, pokud se Vám na obrazovce objeví možnost stáhnout aplikaci pro Windows – proveďte.
 2. Přihlásíte se za pomoci uživatelského jména – viz papírová ŽK (máte všichni vlepeno).
 3. Zadáte heslo.
 4. Nyní byste měli být přihlášeni do aplikace TEAMS.
 5. V záložkách vlevo klikněte na ikonu Teams.
 6. Pokud se vše zdařilo, klikněte na ikonu Kalendáře, která se nachází ve sloupci vlevo.
 7. V kalendáři uvidíte, kdy je naplánována vaše online hodina.
 8. V uvedený čas klikněte na tlačítko Připojit se.
 9. Zobrazí se další okno, kde opět stisknete tlačítko Připojit se.
 10. Hovor začíná.                  

 

Návod na připojení do aplikace Teams přes mobil:

 1. Do mobilu si stáhněte aplikaci Microsoft Teams.
 2. Přihlaste se dle pokynů výše.

 

V případě potřeby budou vytipováni žáci, kterým bude zapůjčen školní notebook, na základě smlouvy o výpůjčce.

Hodnocení žáků v průběhu distančního vzdělávání bude probíhat obvyklým způsobem, bude využíváno i slovního hodnocení.

Žáci jsou povinni zapojit se do distanční výuky s ohledem na zdravotní stav a technické možnosti, stanovený základ požadované práce budou povinni odevzdávat všichni.

V případě, že nebude možné odevzdat stanovené úkoly elektronicky, domluví se zákonní zástupci individuálně s třídním učitelem na způsobu odevzdání.

Sledování výše uvedených platforem bude během distanční výuky povinné.

 


Mgr. Kateřina Burdová, 14. 10. 2020

Obědy během distanční výuky


Obědy během distanční výuky

Všem žákům byl oběd automaticky odhlášen. Pokud budete chtít oběd, musíte si ho sami zpět přihlásit.

Obědy přihlašujte s dostatečným předstihem a pouze písemně na e-mail jídelny nebo SMS zprávou.

e-mail: sjnedakonice@seznam.cz

tel.: 735 778 274

Oběd si můžete vyzvednout v době od 11. 30 hodin do 12.00 hodin v budově školy.

Z hygienických důvodů může být oběd vydán pouze do nerezových jídlonosičů.


Mgr. Kateřina Burdová, 14. 10. 2020

Uzavření škol 14. 10. 2020


Vážení rodiče,

od 14. 10. 2020 přecházíme na distanční výuku. Informace k organizaci výuky a chodu školy během jejího uzavření naleznete v žákovské knížce, proto Vás žádáme o její pravidelné sledování.
Upozorňujeme všechny žáky i rodiče, že distanční výuka je od 1. 9. 2020 povinná. V případě nemoci musí být dítě zákonným zástupcem řádně omluveno. Omluvenky zasílejte prostřednictvím elektronické ŽK.

Informace k zadávání úkolů budou na webových stránkách každé třídy. V papírových ŽK mají žáci nalepeny přihlašovací údaje do Microsoft Teams na online spojení. Podrobnosti Vám budou zaslány během zítřka.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví.

Informace  OŠETŘOVNÉ

Usnesení vlády ČR OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL

Usnesení vlády ČR HROMADNÉ AKCE

Usnesení vlády ČR PÉČE O DĚTI ZÁCHRANÁŘŮ APOD.


Mgr. Kateřina Burdová, 13. 10. 2020

Důležité informace Krajské hygienické stanice Zlín


Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí od čtvrtka 10. 9. 2020 až do odvolání povinnost nosit roušku nebo respirátor ve společných vnitřních prostorách školy.

Roušky nebo respirátory nemusí mít žáci během výuky ve třídách. Z hygienických důvodu bude mít každý žák jednu náhradní roušku v aktovce.

Věnujte, prosím, pozornost informacím uvedeným níže.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

PÉČE O ROUŠKY

BYL JSEM V KONTAKTU S OSOBOU S NÁKAZOU COVID -19

MÁM PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID - 19


Mgr. Kateřina Burdová, 10. 9. 2020

Třídní schůzky 8. 9. 2020


Vážení rodiče,

v úterý 8. 9. 2020 v 16. 00 hodin se uskuteční úvodní třídní schůzky. 

Program:

 • organizace školního roku 2020/2021
 • informace třídních učitelů k průběhu výuky
 • informace k zavedení elektronické žákovské knížky
 • různé

 


Mgr. Kateřina Burdová, 2. 9. 2020

Nabídka kroužků SVČ KLUBKO Staré Město


 

KLUBKO


Mgr. Kateřina Burdová, 1. 9. 2020

Pravidla pro výuku a základní hygienická pravidla


Mgr. Kateřina Burdová, 1. 9. 2020

Problematika výskytu vší


Vážení rodiče,

vzhledem k opakujícímu se problému výskytu vší  Vás prosím o pečlivé prostudování níže uvedených materiálů.

Problematika výskytu vší

Informace Krajské hygienické stanice

Děkujeme.


Mgr. Kateřina Burdová, 25. 8. 2020

Oznámení o změně úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině


 

Oznámení o změně úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Oznamuji tímto, že v souladu s § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v platném znění

stanovuji od 1. 2. 2020

výši úplaty za zájmové vzdělávání v odpolední školní družině na částku 550,- Kč na pololetí z důvodu stále rostoucích neinvestičních nákladů na provoz školní družiny.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni:

a) písemně prostřednictvím Družináčku

b) vyvěšením na informačním panelu školy,

c) zveřejněním na webových stránkách školy.

 

 


Mgr. Kateřina Burdová, 14. 1. 2020

Stránka

 • 1