Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Spolek při ZŠ Nedakonice

261157188/0300

Navigace

Obsah

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU

ČJ - Mluvíme ve větách, oslovení, prosba, poděkování, pořádek slov ve větě, pořádek vět v příběhu, druhy vět (oznamovací, tázácí, rozkazovací, přací) a znaménka ( ! ? .). Čtení příběhů souvisejících s učivem probíraným v Prvouce - podzimní témata. Nácvik básně zpaměti.

M - počítání do 20 s přechodem přes 10, rozklad čísel, práce s kolečky, procvičování početních spojů do 12, 13, 14, 15. Slovní úlohy - sčítání a odčítání, o několik více, o několik méně, zápis slovních úloh - zápis, znázornění, výpočet, formulace odpovědi.

Geometrie - rovinné obrazce - kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník - počet stran, vrcholů, pojmenování, rozlišování. Tělesa - krychle, kvádr, koule, válec, kužel, jehlan. pojmenování, rozlišování, modelování, hry s krychlemi. Rýsování - druhy čar - první pokusy.

Prv - Podzim (podzimní rovnodennost, počasí, datum - začátek podzimu, podzimní měsíce. Živočichové (ptáci, savci, hmyz, ptáci stěhovaví, stavba těla savců a ptáků, ryby. Rostliny na podzim - stromy jehličnaté a listnaté, hledání rozdílů, názvy základních stromů, lesní plody, rostliny v lese, houby, význam lesa. Ovoce a zelenina - názvy plodů, třídění - zelenina listová, kořenová, cibulová, plodová, košťálová.