Menu
ZŠ Nedakonice
Nedakonice

Co nás čeká v lednu

ČJ

Souhlásky a jejich dělení - tvrdé, měkké, obojetné, tvrdé slabiky - hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, měkké slabiky ži, ši, či, ři, ci ji, di, ti, ni, procvičení, skupiny dy, ty, ny, di, ti, ni, správné čtení a psaní, opakování učiva prvního pololetí, pololetní písemná práce (termín bude upřesněn), sloh - popis hračky, zvířete, vyprávění o knize, vysvětlení přísloví, práce s hádankami, pranostikami, hry v situacích - návštěva lékaře, veterináře...

M

Sčítání v oboru do 100, příklady typu: 21 +4, 26 - 2, 21 + 9, 30 - 9, sčítání s více než dvěma sčítanci, počítání se závorkami, sčítání a odčítání dvojciferných čísel - příklady typu 55 +20, 55 - 20, slovní úlohy na sčítání a odčítání, o několik více, o několik méně, opakování učiva matematiky za první pololetí, písemná pololetní práce (termín bude upřesněn), geometrie - úsečka, značení úsečky, rýsování, přenášení úsečky, porovnávání.

PRV

Opakování - Vánoce - důležitá data, svátky, zimní měsíce, orientace v kalendáři.

Zvířata v zimě - savci, ptáci stálí, rozlišování stop, zvířata v zimě - přezimování.

Zimní sporty - názvosloví, sportovní vybavení, bezpečnost, pravidla, chování.

V závěru měsíce test z prvouky.

Třídy

Rychlý kontakt

Základní škola
Nedakonice,
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Nedakonice 142
687 38

Ředitelka:
Mgr. Kateřina Burdová

Telefon: 775 005 090

E-mail: 
zsnedakonice@zsnedakonice.cz

IČ: 750 22 982

ID datové schránky: jmmmp56

Spolek při ZŠ Nedakonice

Číslo účtu Spolku při ZŠ Nedakonice

  • 261157188/0300

Motto

„Dokážeme to, co dokázat chceme."  

Jan Antonín Baťa

ZŠ Nedakotice
ZŠ Nedakotice ZŠ Nedakotice