Menu
ZŠ Nedakonice
Nedakonice

Co se v dubnu naučíme

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU

M

Násobilka 3, 4, procvičování násobilky 1, 2, 3, 4. Nutná bezpečná znalost násobků, dělení - je možné dělit s pomůckou. Slovní úlohy několikrát více - násobíme, slovní úlohy několikrát méně - dělíme.

Uvědomění si rozdílů vztahu o několik více, méně (sčítáme a odčítáme),

několikrát více, několikrát méně (násobíme a dělíme).

Hry s čísly - magické čtverce, počítání s tabulkou aj.

Geometrie: mnohoúhelníky (hry se špejlemi), jednotky hmotnosti - kg, jednotky délky - m, cm, dm, úsečka, opakování na závěrečnou kontrolní písemnou práci.

ČJ

Slovní druhy - opakování a upěvňování (bezpečná znalost podstatných jmen, sloves, předložek a spojek), s ostatními slovními druhy se pouze seznámíme, děti je nemusí ještě znát. Vyjmenování slovních druhů jak jdou za sebou trénujeme ve škole.

Vlastní jména - názvy obcí, měst, řek - velké písmeno, věta jednoduchá a souvětí, psaní adresy, opakování na kontrolní závěrečnou práci.

PRV – téma Jaro: jarní měsíce, datum, kdy začíná jaro, rostliny na jaře, stavba těla rostliny, stromu, hospodářská zvířata – názvy (samice, samec, mládě), domácí ptáci, ptáci a jejich hnízda - v závěru měíce opět malý test.

Třídy

Rychlý kontakt

Základní škola
Nedakonice,
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Nedakonice 142
687 38

Ředitelka:
Mgr. Kateřina Burdová

Telefon: 775 005 090

E-mail: 
zsnedakonice@zsnedakonice.cz

IČ: 750 22 982

ID datové schránky: jmmmp56

Spolek při ZŠ Nedakonice

Číslo účtu Spolku při ZŠ Nedakonice

  • 261157188/0300

Motto

„Dokážeme to, co dokázat chceme."  

Jan Antonín Baťa

ZŠ Nedakotice
ZŠ Nedakotice ZŠ Nedakotice