Menu
ZŠ Nedakonice
Nedakonice

Co se naučíme v květnu

CO SE NAUČÍME V KVĚTNU?

 

ČJ

 - vyjmenovaná slova po Z, opakování všech probraných skupin

 - slovní druhy: zájmena, číslovky, příslovce, částice, citoslovce

 - slovní druhy: podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky (opakování, upevňování)

 - slohová výchova...

 

M

- násobení a dělení číslem 10 a 100

- dělení se zbytkem

Prohloubení počítání do 1000

Slovní úlohy

Hry s násobilkou – na rychlost a pohotovost

 

Geometrie:

- jednotky délky, převody jednotek

- konstrukce trojúhelníku

- tělesa - opakování (vrchol, hrana, stěna....)

 

PRV

Chráníme přírodu

Lidské tělo

Naše zdraví - jak rosteme, vyvíjíme se, péče o zdraví, žijeme zdravě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídy

Rychlý kontakt

Základní škola
Nedakonice,
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Nedakonice 142
687 38

Ředitelka:
Mgr. Kateřina Burdová

Telefon: 775 005 090

E-mail: 
zsnedakonice@zsnedakonice.cz

IČ: 750 22 982

ID datové schránky: jmmmp56

Spolek při ZŠ Nedakonice

Číslo účtu Spolku při ZŠ Nedakonice

  • 261157188/0300

Motto

„Dokážeme to, co dokázat chceme."  

Jan Antonín Baťa

ZŠ Nedakotice
ZŠ Nedakotice ZŠ Nedakotice