Menu
ZŠ Nedakonice
Nedakonice

Co se naučíme v listopadu

CO SE NAUČÍME V LISTOPADU?

Český jazyk

Vyhledávání v textu - slova příbuzná, opakování - nauka o slově

Stavba slova - hláskosloví a výslovnost - slovní přízvuk

Vyjmenovaná slova po b, f

Komunikační a slohová výchova - psaní adresy a pracovního postupu - receptu

Vyjmenovaná slova po B - zpaměti, osvojení pravopisu psaní y,ý/i,í po obojetných souhláskách

Upevňování správných tvarů písmen a číslic v souladu s normou psaní

Školní četba na pokračování - Lotta z Rošťácké uličky

Práce s literárním textem vyprávění pohádky nebo povídky, přednes básně nebo úryvku prózy

 

Matematika

Opakování násobení a dělení číslem 4, 5, 10

dělení na čtvrtiny a poloviny, slovní úlohy

Násobení a dělení číslem 6,7,

slovní úlohy

Geometrie:

Vzájemná poloha dvou přímek

Opakování: úsečka,

Jednotky délky - m, cm, mm

Polopřímka, počátek polopřímky

 

Prvouka

Krajina v okolí domova

Orientace v krajině

Povolání, co nás baví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídy

Rychlý kontakt

Základní škola
Nedakonice,
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Nedakonice 142
687 38

Ředitelka:
Mgr. Kateřina Burdová

Telefon: 775 005 090

E-mail: 
zsnedakonice@zsnedakonice.cz

IČ: 750 22 982

ID datové schránky: jmmmp56

Spolek při ZŠ Nedakonice

Číslo účtu Spolku při ZŠ Nedakonice

  • 261157188/0300

Motto

„Dokážeme to, co dokázat chceme."  

Jan Antonín Baťa

ZŠ Nedakotice
ZŠ Nedakotice ZŠ Nedakotice