Menu
ZŠ Nedakonice
Nedakonice

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 od 14.00 do 18.00 hodin v budově základní školy. Elektronická registrace bude možná od 8. 3. 2023 od 16:00. Odkaz bude umístěn na úřední desce školy.

Co se naučíme v únoru

CO SE NAUČÍME V BŘEZNU?

Český jazyk

- Vyjmenovaná slova po B, L, M, P - opakování, upevňování

- Slovní druhy - podstatná jména

- Vyjmenovaná slova po S- zpaměti, osvojení pravopisu psaní y,ý/i,í a slova příbuzná

- Komunikační a slohová výchova

 

Matematika

- Sčítání o odčítání do 1 000 podle typu v učebnici

-Jednotky hmotnosti a objemu

- slovní úlohy

Geometrie

- kruh a kružnice

- rýsování pomocí křužítka

- přenášení úseček, shodné úsečky

 

Prvouka

- Rostliny: společné znaky, stavba rostliny,  kvetoucí, nekvetoucí, jedovaté, byliny, rostliny ve volné přírodě, okrasné a užitkové rostliny, Léto na zahradě, Léto na poli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídy

Rychlý kontakt

Základní škola
Nedakonice,
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Nedakonice 142
687 38

Ředitelka:
Mgr. Kateřina Burdová

Telefon: 775 005 090

E-mail: 
zsnedakonice@zsnedakonice.cz

IČ: 750 22 982

ID datové schránky: jmmmp56

Spolek při ZŠ Nedakonice

Číslo účtu Spolku při ZŠ Nedakonice

  • 261157188/0300

Motto

„Dokážeme to, co dokázat chceme."  

Jan Antonín Baťa

ZŠ Nedakotice
ZŠ Nedakotice ZŠ Nedakotice