Menu
ZŠ Nedakonice
Nedakonice

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 od 14.00 do 18.00 hodin v budově základní školy. Elektronická registrace bude možná od 8. 3. 2023 od 16:00. Odkaz bude umístěn na úřední desce školy.

Zájmová činnost

Myslivecký kroužek  

 • Kdy: čtvrtek 15.00 - 17.00, 1x za čtrnáct dnů
 • Pro koho je kroužek určen: žáci 4. a 5. třídy
 • Cena: zdarma
 • Zahájení: 15. 9. 2022

Nácvik na HODY 

 • Kdy: úterý od 16.30 do 17.30
 • Pro koho je kroužek určen: všechny žáky ZŠ Nedakonice
 • Cena: zdarma
 • Zahájení: od 6. 9. do 15. 10. 2022

Zájemci o jednotlivé kroužky se zapíší vždy na první schůzce, kde se také dozví podrobnější informace o průběhu kroužku.

Pokud se žáci do kroužku přihlásí, stává se jim tento povinný. Pokud se nemohou dostavit je nutná omluvenka podepsaná zákonným zástupcem.

Další informace o organizaci zájmových útvarů najdete ve Školním řádu ZŠ Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.


V letošním školním roce 2022/2023 budou organizovány některé kroužky pod střediskem volného času KLUBKO Staré Město. Na tyto kroužky je nutné řádně vyplnit přihlášku a dle propozic zaplatit poplatek za kroužek.

Sportík

 • Kdy: pondělí 13.00-14.00
 • Pro koho je kroužek určen: 1.-5. třída
 • Cena: 700 Kč/pololetí

Florbal

 • Kdy: pondělí 14.15-15.15
 • Pro koho je kroužek určen: 1. -5. třída  
 • Cena: 700 Kč/pololetí

Aerobik

 • Kdy: pondělí 15.30-16.30
 • Pro koho je kroužek určen: 1.-5. třída
 • Cena: 700 Kč/pololetí

Dále je na naší škole zřízena pobočka základní umělecké školy ZUŠ SLOVÁCKO

Výuka probíhá v pondělí a v pátek dle rozpisu pro jednotlivé žáky.

 • Čtvrtek: výtvarný obor 13.00-15.15
 • Čtvrtek: hudební obor 12.10-17.00
 • Čvrtek: hudební nauka 13.25-15.00

Základní škola

Rychlý kontakt

Základní škola
Nedakonice,
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Nedakonice 142
687 38

Ředitelka:
Mgr. Kateřina Burdová

Telefon: 775 005 090

E-mail: 
zsnedakonice@zsnedakonice.cz

IČ: 750 22 982

ID datové schránky: jmmmp56

Spolek při ZŠ Nedakonice

Číslo účtu Spolku při ZŠ Nedakonice

 • 261157188/0300

Motto

„Dokážeme to, co dokázat chceme."  

Jan Antonín Baťa

ZŠ Nedakotice
ZŠ Nedakotice ZŠ Nedakotice