Menu
ZŠ Nedakonice
Nedakonice

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 _ Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023, v "AKTUALITÁCH ZŠ".

 

Zájmová činnost

Deskové hry ŠD  

 • Kdy:
 • Pro koho je kroužek určen: děti ze ŠD
 • Cena:
 • Zahájení:

Čtenářský kroužek ŠD  

 • Kdy:
 • Pro koho je kroužek určen: děti ze ŠD
 • Cena:
 • Zahájení:

Badatelský kroužek

 • Kdy:
 • Pro koho je kroužek určen: 3. - 5. třída
 • Cena:
 • Zahájení:

Zájemci o jednotlivé kroužky se zapíší vždy na první schůzce, kde se také dozví podrobnější informace o průběhu kroužku.

Pokud se děti do kroužku přihlásí, stává se jim tento povinný. Pokud se nemohou dostavit je nutná omluvenka podepsaná zákonným zástupcem.

Další informace o organizaci zájmových útvarů najdete ve Školním řádu ZŠ Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.


V letošním školním roce 2021/2022 budou organizovány některé kroužky pod střediskem volného času KLUBKO Staré Město. Na tyto kroužky je nutné řádně vyplnit přihlášku a dle propozic zaplatit poplatek za kroužek.

Aerobik

 • Kdy: pondělí 15.30-16.30
 • Pro koho je kroužek určen: 1.-5. třída
 • Cena: 500 Kč/pololetí

Florbal

 • Kdy: pondělí 13.00-14.00
 • Pro koho je kroužek určen: 1.-5. třída
 • Cena: 500 Kč/pololetí

NERF agenti

 • Kdy: pondělí 14.15-15.15
 • Pro koho je kroužek určen: 1. -5. třída  
 • Cena: 500 Kč/pololetí

Dále je na naší škole zřízena pobočka základní umělecké školy ZUŠ SLOVÁCKO

Výuka probíhá v pondělí a v pátek dle rozpisu pro jednotlivé žáky.

 • Čtvrtek: výtvarný obor od 13.30
 • Čtvrtek: hudební obor od 12.10

Základní škola

Rychlý kontakt

Základní škola
Nedakonice,
okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Nedakonice 142
687 38

Ředitelka:
Mgr. Kateřina Burdová

Telefon: 775 005 090

E-mail: 
zsnedakonice@zsnedakonice.cz

IČ: 750 22 982

ID datové schránky: jmmmp56

Spolek při ZŠ Nedakonice

Číslo účtu Spolku při ZŠ Nedakonice

 • 261157188/0300

Motto

„Dokážeme to, co dokázat chceme."  

Jan Antonín Baťa

ZŠ Nedakotice
ZŠ Nedakotice ZŠ Nedakotice